De to huse var hhv. beboelse -klasseværelser og i mellem gymnastiksalen